Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

«ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΓΕΩΠΑΡΚΑ UNESCO» | Διαδικτυακό Σεμινάριο για εκπαιδευτικούς

25 Νοε 2020
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «Παγκόσμια Γεωπάρκα UNESCO»

Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2020, ώρα 17:00 – 20:00

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, η Ελληνική Εθνική Επιτροπή για την UNESCO, το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου / Παγκόσμιο Γεωπάρκο UNESCO Λέσβου, το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Πανεπιστήμιου Κρήτης / Παγκόσμιο Γεωπάρκο UNESCO Ψηλορείτη και η Έδρα UNESCO του Πανεπιστημίου Αιγαίου για τα Γεωπάρκα και την βιώσιμη ανάπτυξη νησιωτικών και παράκτιων περιοχών οργανώνουν διαδικτυακό σεμινάριο για εκπαιδευτικούς του Ελληνικού Δικτύου Συνδεδεμένων Σχολείων της UNESCO με θέμα «Παγκόσμια Γεωπάρκα UNESCO».

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ_ΓΕΩΠΑΡΚΑ_UNESCO_-_Διαδικτυακό_Σεμινάριο_για_εκπαιδευτικούς

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 17.00- 20.00. Στόχος του διαδικτυακού σεμιναρίου είναι να ενημερωθούν οι εκπαιδευτικοί Ελληνικού Δικτύου Συνδεδεμένων Σχολείων της UNESCO για το νέο πρόγραμμα της UNESCO «Παγκόσμια Γεωπάρκα UNESCO», το οποίο συνδέεται με την προτεινόμενη για το έτος 2020-2021 θεματική του Δικτύου «Εθνικά Γεωπάρκα και οφέλη για την τοπική κοινωνία». Πρόκειται για μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα θεματική καθώς τα Γεωπάρκα αποτελούν ιδανικούς προορισμούς για την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων εστιασμένων στο γεω-περιβάλλον, αλλά και στην αλληλεπίδραση του με τη φυσική και πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής τους.

Ανάμεσα σε άλλα, τα Γεωπάρκα συμβάλλουν στην εκπαίδευση σχετικά με διάφορους γεωλογικούς κινδύνους (όπως για παράδειγμα σεισμοί, ηφαιστειακές εκρήξεις, τσουνάμι, κατολισθήσεις, κλπ), στην από κοινού με τις τοπικές κοινωνίες προετοιμασία στρατηγικών μετριασμού και διαχείρισης καταστροφών, στην εκπαίδευση για την τρέχουσα αλλαγή του κλίματος και τη διατήρηση αρχείων των κλιματικών αλλαγών του παρελθόντος, στην υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών για την αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και στην αξιοποίηση των καλών προτύπων του πράσινου τουρισμού. Επίσης, τα Γεωπάρκα συμβάλλουν στην εκπαίδευση και ενημέρωση σχετικά με την αειφόρο χρήση και τη σημασία των φυσικών πόρων (είτε αυτοί εξορύσσονται είτε υπάρχουν πάνω στη γη) και προωθούν τον σεβασμό για το φυσικό περιβάλλον και την ακεραιότητα του τοπίου.

Παράλληλα, τα Γεωπάρκα έχουν ως σκοπό τους να διερευνήσουν, να αναπτύξουν και να αναδείξουν τη σχέση μεταξύ της γεωλογικής κληρονομιάς και όλων των άλλων πτυχών της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής αλλά και την επανασύνδεση των ανθρώπινων κοινωνιών με τον πλανήτη γη.

 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «Παγκόσμια Γεωπάρκα UNESCO»

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

«Παγκόσμια Γεωπάρκα UNESCO»

Ενημέρωση εκπαιδευτικών Ελληνικού Δικτύου Συνδεδεμένων Σχολείων της UNESCO για το νέο πρόγραμμα της UNESCO «Παγκόσμια Γεωπάρκα UNESCO»

Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2020, ώρα 17:00 – 20:00

Συνδιοργάνωση:

  • Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Γενική Διεύθυνση Διεθνών Ευρωπαϊκών Θεμάτων, Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης
  • Ελληνική Εθνική Επιτροπή για την UNESCO
  • Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου, Παγκόσμιο Γεωπάρκο UNESCO Λέσβου
  • Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Πανεπιστημίου Κρήτης, Παγκόσμιο Γεωπάρκο UNESCO Ψηλορείτη
  • Έδρα UNESCO Πανεπιστημίου Αιγαίου για τα Γεωπάρκα και την βιώσιμη ανάπτυξη νησιωτικών και παράκτιων περιοχών.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

16:30

Άνοιγμα ψηφιακής πλατφόρμας – Σύνδεση συμμετεχόντων 

17:00-17.30

Εναρκτήρια Συνεδρία

Συντονιστής: Καθηγητής Νικόλαος Ζούρος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου

Χαιρετισμοί

Σοφία Ζαχαράκη, Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων

Αναστασία Γκίκα, Γενική Γραμματέας Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κα Ειδικής Αγωγής, Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Αικατερίνη Τζιτζικώστα, Προέδρος Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για την UNESCO

17:20-17:25

‘’Συνδεδεμένα Σχολεία της UNESCO: ένα παγκόσμιο Δίκτυο για την προώθηση της ειρήνης, του διαπολιτισμικού διαλόγου, της αειφόρου ανάπτυξης και της ποιοτικής εκπαίδευσης στην πράξη’’

Παναγιώτης Πασσάς, Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Διεθνών, Ευρωπαϊκών Θεμάτων, Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

17:25

Πρώτη Συνεδρία :  Παγκόσμια Γεωπάρκα UNESCO

Συντονιστής: Βέρα Δηλάρη, Εθνική Συντονίστρια Δικτύου Σχολείων ASPnet-UNESCO

17:25-17:50

“Το νέο πρόγραμμα της UNESCO «Παγκόσμια Γεωπάρκα UNESCO»: Εκπαιδευτικοί προορισμοί για την αειφορία”

Καθ. Νικόλαος Ζούρος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Έδρα UNESCO για τα Γεωπάρκα και την βιώσιμη ανάπτυξη νησιωτικών και παράκτιων περιοχών. Πρόεδρος Παγκόσμιου Δικτύου Γεωπάρκων.

17:50-18:10

18.10-18.30

“Παγκόσμια Γεωπάρκα UNESCO στην Ελλάδα και Εκπαιδευτικά Δίκτυα”

Δρ Χαράλαμπος Φασουλάς, Υπεύθυνος Τμήματος Γεωποικιλότητας Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Πανεπιστημίου Κρήτης, Συντονιστής Ευρωπαϊκού & Ελληνικού Δικτύου Γεωπάρκων.

“Μαθαίνοντας για την εξέλιξη της ζωής μέσα από τα απολιθώματα στα Ελληνικά Παγκόσμια Γεωπάρκα UNESCO

Ηλιόπουλος Γεώργιος, Αναπλ. Καθ. Πανεπιστημίου Πατρών, Επιστημονικός Συντονιστής Γεωπάρκου Χελμού - Βουραϊκού

18:30-18:40  

Διάλειμμα

18:40

Δεύτερη Συνεδρία:  Eκπαίδευση για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Συντονιστής: Χαράλαμπος Φασουλάς, Συντονιστής Ευρωπαϊκού Δικτύου Γεωπάρκων

18:40-18:50

‘’Η εκπαίδευση παράγοντας υλοποίησης των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης’’ 

Βασιλική Μακρή, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων

18:50-19:00

“Συνεργασία δύο δικτύων της UNESCO, στο πλαίσιο υλοποίησης της Εκπαίδευσης 2030”

Βέρα Δηλάρη, Εθνική Συντονίστρια Δικτύου Σχολείων ASPnet-UNESCO , Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Διεύθυνση Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων, Τμήμα Διεθνών Σχέσεων

19:00-19:20 

“Εκπαιδευτικά προγράμματα σε Παγκόσμια Γεωπάρκα UNESCO και Στόχοι Αειφόρου Ανάπτυξης”

Κωνσταντίνα Μπεντάνα, Υπεύθυνη Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου, Υπεύθυνη Γραμματείας Παγκόσμιου Δικτύου Γεωπάρκων.

19:20-19:55

19.55-20.00 

 

Συζήτηση – Παρεμβάσεις

Συμπεράσματα - Κλείσιμο