Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Εκπαιδευτικές δράσεις

Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου από τη δημιουργία του λειτουργεί ως χώρος εκπαίδευσης, γνώσης και έμπνευσης.

Στο πλαίσιο αυτό σχεδίασε, με βάση τις σύγχρονες εκπαιδευτικές ανάγκες και πρακτικές, και υλοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα για μαθητές όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου σχεδιάστηκαν ώστε να προσφέρουν στους μαθητές γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρίες, μέσω της βιωματικής προσέγγισης με τo Απολιθωμένο Δάσος και τα φυσικά και γεωλογικά μνημεία της Λέσβου. Παράλληλα, στοχεύουν να βοηθήσουν τα παιδιά και τους νέους να ανακαλύψουν τη σχέση τους με τη γη μας και τη φύση, να αναλάβουν δράση για τα σύγχρονα περιβαλλοντικά προβλήματα, για θέματα κλιματικής αλλαγής, για τη συνετή χρήση των φυσικών πόρων, για ένα βιώσιμο τρόπο διαβίωσης αλλά και να προετοιμαστούν για την αντιμετώπιση των φυσικών κινδύνων όπως ο σεισμικός.

Το Μουσείο, κάθε χρόνο εμπλουτίζει τη θεματολογία των εκπαιδευτικών του προγραμμάτων με νέα προγράμματα με νέο εκπαιδευτικό υλικό και καινοτόμες εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Για την υλοποίηση τους έχουν δημιουργηθεί πρότυποι εκπαιδευτικοί χώροι, όπως το ΓΕΩΡΑΜΑ, ένα ανασκαφικό σκάμμα με κάνναβο και η ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, όπου οι μαθητές εκπαιδεύονται για τον τρόπο αντίδρασης σε περίπτωση σεισμού και ευαισθητοποιούνται για την ανάγκη προετοιμασίας και τη λήψη μέτρων πρόληψης.

Παράλληλα, τo Μουσείο δραστηριοποιείται στο σχεδιασμό και την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και ασκήσεων υπαίθρου για φοιτητές, την οργάνωση συνεδρίων και σεμιναρίων επιμόρφωσης για εκπαιδευτικούς, την εκπόνηση ερευνητικών προγραμμάτων για θέματα εκπαίδευσης καθώς και τη δημιουργία σύγχρονου εκπαιδευτικού υλικού. Συνεργάζεται στενά με τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και το Κ.Π.Ε. Ευεργέτουλα για την υλοποίηση κοινών εκπαιδευτικών δράσεων αλλά και στο πλαίσιο λειτουργίας του Θεματικού Σχολικού Δικτύου «Παγκόσμια Γεωπάρκα UNESCO στην Ελλάδα. Παράλληλα, το Μουσείο συνεργάζεται σε διεθνές επίπεδο με φορείς εκπαίδευσης, Πανεπιστήμια, Ινστιτούτα, Μουσεία, το Δίκτυο Συνεργαζόμενων Σχολείων της UNESCO (ASPnet UNESCO) και τα Παγκόσμια Γεωπάρκα UNESCO.

 

Οι υπεύθυνοι των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Μουσείου βρίσκονται στη διάθεση των σχολείων για:

  • την πραγματοποίηση ενημερωτικών προπαρασκευαστικών παρουσιάσεων στους μαθητές στο χώρο του σχολείο τους
  • συνοδεία και ενημέρωση σχολικών μονάδων κατά την πραγματοποίηση ειδικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων στην περιοχή του Απολιθωμένου Δάσους
  • Επικοινωνείτε με τους υπευθύνους των εκπαιδευτικών προγραμμάτων στα τηλέφωνα 2251047033 ή 2253054434