Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
© ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΠΟΛΙΘΩΜΕΝΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΛΕΣΒΟΥ

Με τη Διαφύλαξη Παντός Δικαιώματος.

Κείμενα, εικόνες, γραφικά, ήχοι, κινούμενες ενδείξεις και βίντεο καθώς και η διάταξή τους στην ιστοσελίδα τηου μουσείου προστατεύονται από τα πνευματικά δικαιώματα και από άλλους εμπορικούς νόμους. Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας δεν επιτρέπεται να αντιγραφεί, να διαδοθεί, να τροποποιηθεί ή να γίνει προσβάσιμο σε τρίτους για εμπορικούς σκοπούς.

Δήλωση εγγύησης

Αυτός ο ιστοχώρος καταρτίστηκε με τη μεγαλύτερη δυνατή προσοχή. Το μουσείο δεν μπορεί ωστόσο να εγγυηθεί για την ακρίβεια των παρεχόμενων πληροφοριών. Το μουσείο με το παρόν δεν αναλαμβάνει ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά προκύψει άμεσα ή έμμεσα από τη χρήση αυτού του ιστοχώρου, εκτός από περίπτωση εσκεμμένης παρεκτροπής ή βαρείας αμέλειας από την πλευρά του.

Δήλωση αδείας

Η πνευματική ιδιοκτησία που περιέχεται στον ιστοχώρο του μουσείου π.χ. πατέντες, σήματα και πνευματικά δικαιώματα, είναι προστατευμένη. Ο συγκεκριμένος ιστοχώρος δεν χορηγεί άδεια χρήσης της πνευματικής ιδιοκτησίας του μουσείου ή τρίτων.

Νομική δήλωση

Το μουσείο σας ευχαριστεί που επισκεφθήκατε αυτόν τον ιστοχώρο και για το ενδιαφέρον σας στις υπηρεσίες και τα προϊόντα του. Το μουσείο εγγυάται ότι θα εξασφαλιστεί αυστηρή εμπιστευτικότητα για τα στοιχεία σας σύμφωνα με τους κανονισμούς περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.