Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Πολυήμερα εκπαιδευτικά προγράμματα

Πολυήμερα εκπαιδευτικά προγράμματα
Εκπαιδευτικά Προγράμματα
Πολυήμερα εκπαιδευτικά προγράμματα
Πολυήμερα εκπαιδευτικά προγράμματα
Πληροφορίες: 2251047033

Υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής σχολικών ομάδων σε πολυήμερα εκπαιδευτικά προγράμματα, τα οποία περιλαμβάνουν:

  • Ειδική εκπαιδευτική παρουσίαση από επιστημονικό προσωπικό Μουσείου για το αντικείμενο του προγράμματος
  • Συνοδεία και ενημέρωση κατά τη διαδρομή και κατά την επίσκεψη εκπαιδευτικών γεώτοπων και θέσεων ενδιαφέροντος
  • Δραστηριότητες με την επίβλεψη από το επιστημονικό προσωπικό Μουσείου
  • Χρήση μουσειοσκευών  και στερεοσκοπίων (ανάλογα με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα)
  • Απαραίτητα υλικά, εργαλεία, εξοπλισμός παρατήρησης της φύσης (ανάλογα με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα)
  • Καρτέλα δραστηριοτήτων

Η συμμετοχή στα πολυήμερα εκπαιδευτικά προγράμματα γίνεται κατόπιν συνεννόησης μετά από επικοινωνία στο τηλ. 2251047033.