Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Κλιματική αλλαγή: Το ενεργειακά ευφυές Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου

Το οικολογικό μας αποτύπωμα

Κλιματική αλλαγή: Το ενεργειακά ευφυές Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου
Εκπαιδευτικά Προγράμματα
Κλιματική αλλαγή: Το ενεργειακά ευφυές Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα στους χώρους του Μουσείου
Διάρκεια: 1 ώρα και 30 λεπτά
Τιμή: 3€ /μαθητή
Προορίζεται
 • Για μαθητές Γυμνασίου – Λυκείου
 • Για μαθητές Γ’ έως ΣT’ Δημοτικού
Χώρος:
 • Αίθουσα Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου
 • Αίθουσα Γεωιστορικής εξέλιξης του Αιγαίου
 • Κτήριο Μουσείου
Πληροφορίες: 2251047033

Τί δράσεις μπορούμε να κάνουμε στην καθημερινή μας ζωή για να αντιμετωπίσουμε την κλιματική αλλαγή; Πώς μπορούμε να μάθουμε μέσα από το παράδειγμα του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου;

Το πρόγραμμα παρέχει γνώσεις, δεξιότητες και αξίες που απαιτούνται για τη διαχείριση θεμάτων που αφορούν την ενέργεια μέσα από τη γνωριμία των δράσεων ενεργειακής αναβάθμισης του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου.

Το Μουσείο αναθεωρεί τη χρήση που κάνει στην ενέργεια και εφαρμόζει δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας, μέσω σωστής διαχείρισης και εφαρμογής κατάλληλων τεχνολογιών. Οι μαθητές ερευνούν όλες αυτές τις δράσεις και ωθούνται να αναλάβουν δράση για τη μείωση και του δικού τους οικολογικού αποτυπώματος.

 

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

 • Παρουσίαση βίντεο για την κλιματική αλλαγή σήμερα.
 • Συζήτηση για βασικές έννοιες, όπως κλίμα, καιρός, εξέλιξη των φυτών στη γη, κλιματική αλλαγή, ενέργεια, ανακύκλωση, οικολογικό αποτύπωμα κ.ά.
 • Έρευνα στο ενεργειακά ευφυές Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένο Δάσος Λέσβου και συλλογή πληροφοριών.
 • Καταγραφή και αποτύπωση των ευρημάτων στις ειδικές εκπαιδευτικές καρτέλες.
 • Σύνθεση των παρατηρήσεων και εξαγωγή συμπερασμάτων, καταγραφή προτάσεων και δέσμευση για την ανάληψη δράσεων.
 • Εκπαιδευτικές δραστηριότητες με τις εκπαιδευτικές καρτέλες και παιχνίδια.