Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Γεωπάρκο Λέσβου: Από την Τηθύ στο Αιγαίο

Ένα ταξίδι 300 εκατομμυρίων ετών σε 90 χιλιόμετρα

 

Γεωπάρκο Λέσβου: Από την Τηθύ στο Αιγαίο
Εκπαιδευτικά Προγράμματα
Γεωπάρκο Λέσβου: Από την Τηθύ στο Αιγαίο
Εκπαιδευτικά προγράμματα στο Γεωπάρκο Λέσβου
Διάρκεια: 3 – 5 ώρες
Τιμή: 3€ /μαθητή
Προορίζεται
 • Για μαθητές Γυμνασίου – Λυκείου
 • Για μαθητές Γ’ έως ΣT’ Δημοτικού
Χώρος:
 • Αίθουσα Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου
 • Αίθουσα Γεωιστορικής εξέλιξης του Αιγαίου
 • Γεώτοποι Γεωπάρκου Λέσβου
 • Υπαίθρια Πάρκα Απολιθωμένου Δάσους
Πληροφορίες: 2251047033

Στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Γεωπάρκο Λέσβου: Από την Τηθύ στο Αιγαίο» τα παιδιά κάνoντας ένα ταξίδι 300 εκατομμυρίων ετών σε 90 χιλιόμετρα, ξεκινώντας από τη Μυτιλήνη και φτάνοντας στην προστατευόμενη περιοχή του Απολιθωμένου Δάσους ερευνούν τους γεώτοπους του Γεωπάρκου Λέσβου, τα πετρώματα, το φαινόμενο της ηφαιστειότητας και τη σχέση τους με τον πολιτισμό της Λέσβου.

Το Γεωπάρκο Λέσβου αποτελεί ένα σημαντικό γεωλογικό, οικολογικό και πολιτισμικό απόθεμα της Γης. Είναι διάσπαρτο από μοναδικής αξίας και σπουδαιότητας γεωτόπους όπως ηφαίστεια, μεγάλα γεωλογικά ρήγματα, σημαντικές απολιθωματοφόρες θέσεις κ.ά, τα οποία επισκέπτονται, παρατηρούν και καταγράφουν κατά τη διάρκεια της διαδρομής.

Φτάνοντας στη δυτική Λέσβο ανακαλύπτουν τα μυστικά του Απολιθωμένου Δάσους, το οποίο αποτελεί ένα απολιθωμένο οικοσύστημα 20 εκατομμυρίων ετών και καταγράφουν τις παρατηρήσεις τους για τη βλάστηση, το κλίμα, τις γεωλογικές μεταβολές και την παλαιογεωγραφική εξέλιξη της περιοχής του Αιγαίου.

 

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

 • Συζήτηση για τους γεώτοπους και τα γεωλογικά και φυσικά μνημεία του Γεωπάρκου Λέσβου κατά μήκος της διαδρομής Μυτιλήνη - Απολιθωμένο Δάσος.
 • Καταγραφή στο γεωλογικό χάρτη της Λέσβου των γεώτοπων και γεωλογικών μνημείων του Γεωπάρκου Λέσβου κατά μήκος της διαδρομής Μυτιλήνη - Απολιθωμένο Δάσος.
 • Συζήτηση για βασικές έννοιες όπως δομή της γης, λιθοσφαιρικές πλάκες, ηφαιστειότητα, ηφαιστειακά πετρώματα, Απολιθωμένο Δάσος κ.ά. με τη βοήθεια της εκπαιδευτικής εφαρμoγής «Απολιθωμένο Δάσος Λέσβου».
 • Συλλογή πληροφοριών από τα εκθέματα και τις μακέτες των μόνιμων εκθέσεων του Μουσείου για τους γεώτοπους και τα γεωλογικά μνημεία του Γεωπάρκου Λέσβου.
 • Καταγραφή και αποτύπωση των ευρημάτων στις ειδικές εκπαιδευτικές καρτέλες.
 • Σύνθεση των παρατηρήσεων και εξαγωγή συμπερασμάτων.
 • Καταγραφή προτάσεων για την αξιοποίησή τους με τις αρχές της αειφορίας.