Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ορυκτά και Πετρώματα της Λέσβου

Δείγματα πετρωμάτων και ορυκτών από ολόκληρη τη Λέσβο

Ορυκτά της Λέσβου
Συλλογή
Collection Highlights

Το σημαντικότερο εύρημα της παλαιοντολογικής συλλογής του Μουσείου είναι η απολιθωμένη κάτω γνάθος με την οδοντοστοιχία και τα οστά του Δεινοθηρίου

Η συλλογή ορυκτών και πετρωμάτων της Λέσβου περιλαμβάνει δείγματα ορυκτών και πετρωμάτων από ολόκληρη τη Λέσβο, τα οποία αντιπροσωπεύουν τις κύριες γεωλογικές ενότητες που συγκροτούν τη γεωλογική δομή του νησιού.

Περιλαμβάνονται χαρακτηριστικά δείγματα μεταμορφωμένων πετρωμάτων του υποβάθρου, όπως μάρμαρα, σχιστόλιθοι και γραφιτικοί σχιστόλιθοι, κρυσταλικοί ασβεστόλιθοι, πετρώματα της οφιολιθικής ακολουθίας όπως περιδοτίτες, πράσινοι σχιστόλιθοι, αλλά και ορυκτά όπως ο μαγνησίτης, ηφαιστειακά πετρώματα όπως ιγνιμβρίτης, ανδεσίτης, τραχείτης, βασάλτης, σκωρίες και πυροκαλστικά πετρώματα, καθώς και ιζηματογενή πετρώματα όπως λιγνιτοφόρες μάργες και αμμούχες μάργες.

Η συλλογή άρχισε να σχηματίζεται το 1997-98 και εμπλουτίζεται συνεχώς με νέα δείγματα.