Skip to main content
Νομοθεσία

Οι βασικές καταστατικές διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου, όπως αυτές ισχύουν είναι οι κάτωθι:

 • Π.Δ. 443/1985 «Κήρυξη τμημάτων του απολιθωμένου δάσους της νήσου Λέσβου ως ’’Διατηρητέων Μνημείων της Φύσεως’’» (ΦΕΚ 160/Α’/19.09.1985)
 • ν.2260/1994 «Οργανισμός Ανέγερσης Νέου Μουσείου Ακρόπολης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 204/Α’/05.12.1994)
 • Π.Δ. 183/1995 «Κανονισμός λειτουργίας του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου» (ΦΕΚ 96/Α’/30.05.1995)
 • ν.2557/1997 «Θεσμοί, μέτρα και δράσεις πολιτιστικής ανάπτυξης» (ΦΕΚ 271/Α’/24.12.1997) εδάφιο 5β της παρ. 14 του άρθρου 14
 • ν.4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α’/07.08.2019) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης», άρθρο 20
 • Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΥΕΦΤΠ/ 470883/37711/35748/2396/09.11.2017 Διορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου» (ΦΕΚ 587/ΥΟΔΔ/15.11.2017)
 • Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ΤΔΥΕΦ/287961/23779/23169/758/29.05.2019 «Ανανέωση της θητείας του Διευθυντή του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου» (ΦΕΚ 326/ΥΟΔΔ/05.06.2019)
 • Αριθμ. 287494/22.05.2021 (ΦΕΚ 491/ΥΟΔΔ/ 25.06.2021)
 • ΚΥΑ 2078880/9220/0022/05.12.1995 «Καθορισμός αποζημίωσης των μελών του Δ.Σ. του Μ.Φ.Ι.Α.Δ.Λ.» (ΦΕΚ 1035/Β’/14.12.1995)
 • ΚΥΑ 2/57062/0022/19.08.1999 «Τροποποίηση απόφασης καθορισμού αποζημίωσης των μελών του Δ.Σ. του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου»
 • την παρ. 7 του άρθρου 1 του ν.3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α’/15.03.2010) «Προστασία της εθνικής οικονομίας - Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης»
 • ν. 3845/2010 (ΦΕΚ 65/Α’/06.05.2010) «Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της ελληνικής οικονομίας από τα κράτη−μέλη της Ζώνης του ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.»
 • ν. 4592/2019 (ΦΕΚ 20/Α’/13.02.2019) «Κύρωση της από 31 Δεκεμβρίου 2018 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Παράταση δυνατότητας εξαίρεσης κύριας κατοικίας από τη ρευστοποίηση δυνάμει του ν. 3869/2010 (Α΄ 130), παράταση μειωμένων συντελεστών Φ.Π.Α. στα νησιά Λέρο, Λέσβο, Κω, Σάμο και Χίο και επέκταση εφαρμογής του μέτρου του «Μεταφορικού Ισοδύναμου» του ν. 4551/2018» και άλλες διατάξεις.»
 • Υ.Α. Α.1470/18.12.2019 (ΦΕΚ 4744/Β’/23.12.2019) «Παράταση μείωσης συντελεστών Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) για τα νησιά Λέρο, Λέσβο, Κω, Σάμο και Χίο» (για διάστημα 01-01-2020 έως και 30-06-2020).
 • Υ.Α. Α.1151/2020 (ΦΕΚ 2537/Β’/24.06.2020) «Παράταση μείωσης συντελεστών Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) για τα νησιά Λέρο, Λέσβο, Κω, Σάμο και Χίο.» (για διάστημα 01-07-2020 έως και 31-12-2020).
 • ν.3230/2004 (ΦΕΚ 44/Α’/11.02.2004) «Καθιέρωση συστήματος διοίκησης με στόχους, μέτρηση της αποδοτικότητας και άλλες διατάξεις»
 • ν.4369/2016 (ΦΕΚ 33/Α’/27.02.2016) «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων (διαφάνεια − αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης)