Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Πετρώματα της Λέσβου

Δείγματα πετρωμάτων και ορυκτών από ολόκληρη τη Λέσβο

node-91
Συλλογή
Collection Highlights

Η συλλογή πετρωμάτων της Λέσβου περιλαμβάνει δείγματα πετρωμάτων και ορυκτών από ολόκληρη τη Λέσβο, τα οποία αντιπροσωπεύουν τις κύριες γεωλογικές ενότητες που συγκροτούν τη γεωλογική δομή του νησιού. Περιλαμβάνονται χαρακτηριστικά δείγματα μεταμορφωμένων πετρωμάτων του υποβάθρου, όπως μάρμαρα, σχιστόλιθοι και γραφιτικοί σχιστόλιθοι, κρυσταλικοί ασβεστόλιθοι, πετρώματα της οφιολιθικής ακολουθίας όπως περιδοτίτες, πράσινοι σχιστόλιθοι αλλά και ορυκτά όπως ο μαγνησίτης, ηφαιστειακά πετρώματα όπως ιγνιμβρίτης, ανδεσίτης, τραχείτης, βασάλτης, σκωρίες και πυροκαλστικά πετρώματα αλλά και ιζηματογενή πετρώματα όπως λιγνιτοφόρες μάργες και αμμούχες μάργεςΗ συλλογή πετρωμάτων της Λέσβου περιλαμβάνει δείγματα πετρωμάτων και ορυκτών από ολόκληρη τη Λέσβο, τα οποία αντιπροσωπεύουν τις κύριες γεωλογικές ενότητες που συγκροτούν τη γεωλογική δομή του νησιού. Περιλαμβάνονται χαρακτηριστικά δείγματα μεταμορφωμένων πετρωμάτων του υποβάθρου, όπως μάρμαρα, σχιστόλιθοι και γραφιτικοί σχιστόλιθοι, κρυσταλικοί ασβεστόλιθοι, πετρώματα της οφιολιθικής ακολουθίας όπως περιδοτίτες, πράσινοι σχιστόλιθοι αλλά και ορυκτά όπως ο μαγνησίτης, ηφαιστειακά πετρώματα όπως ιγνιμβρίτης, ανδεσίτης, τραχείτης, βασάλτης, σκωρίες και πυροκαλστικά πετρώματα αλλά και ιζηματογενή πετρώματα όπως λιγνιτοφόρες μάργες και αμμούχες μάργες