Spacer
Επιστροφή στην κεντρική σελίδα
Έχετε συνδεθεί ως: anonymous
English | Ελληνικά | Deutsch
spacer
Αναζήτηση
Αναζήτηση
Επίσκεψη στο Μουσείο

Ώρες λειτουργίας
Εισιτήριο - Παροχές
Μετάβαση

Εκδηλώσεις
Πωλητήριο
Εκπαιδευτικά
Εκδόσεις - Αναμνηστικά - Δώρα
Visitgreece.gr
tripadvisor

Βρίσκεστε εδώ: / Αρχική σελίδα / To Απολιθωμένο Δάσος / Ανάδειξη - Προστασία / Σχέδιο Διαχείρισης
Επιστροφή Εκτύπωση Αποστολή με e-mail Επιστροφή στην κεντρική σελίδα

Βασικές Παράμετροι του Σχεδιασμού Διαχείρισης

Η ανασκαφική έρευνα στην περιοχή του Απολιθωμένου δάσους 


μεγέθυνση φωτογραφίας - Οι ερευνητικές εργασίες περιλαμβάνουν την λεπτομερή αναγνώριση, χαρτογράφηση, καταγραφή και συστηματική ανασκαφική έρευνα των απολιθωματοφόρων εμφανίσεων

μεγέθυνση φωτογραφίας - Η ερμηνεία και η παρουσίαση των ευρημάτων και των άλλων στοιχείων της γεωλογικής και γεωμορφολογικής κληρονομιάς της περιοχής στην διεθνή επιστημονική κοινότητα

μεγέθυνση φωτογραφίας - Συλλογή, συστηματική μελέτη καθώς και ο προσδιορισμός, ο καθαρισμός και η συντήρηση των απολιθωμάτων

μεγέθυνση φωτογραφίας - Η ανασκαφική έρευνα στην περιοχή του Απολιθωμένου δάσους

μεγέθυνση φωτογραφίας - Η ανάδειξη και προστασία των ευρημάτων τόσο στους εκθεσιακούς χώρους όσο και στους υπαίθριους χώρους του Απολιθωμένου δάσους με τη δημιουργία επισκέψιμων πάρκων

μεγέθυνση φωτογραφίας - Η προστασία των ευρημάτων στα υπαίθρια πάρκα

μεγέθυνση φωτογραφίας - Το Μουσείο συνεισφέρει με ουσιαστικό τρόπο στην κοινωνία ως ουσιαστικός μοχλός πολιτιστικής ανάπτυξης


Προτεραιότητα της Διοίκησης του Μουσείου μετά την λειτουργία του, αποτέλεσε ο σχεδιασμός ενός μακροπρόθεσμου διαχειριστικού πλαισίου που περιελάμβανε μια ποικιλία δράσεων για την ολοκληρωμένη προστασία και ανάδειξη του Απολιθωμένου δάσους αλλά και για την οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη της περιοχής.

Στον σχεδιασμό αυτό πολύτιμη υπήρξε η συνεργασία μεταξύ της Διεύθυνσης Δασών Λέσβου και του Μουσείου. Χάρη στη συνεχή και πολύπλευρη συνεργασία υπήρξε αποτελεσματική προστασία των απολιθωματοφόρων θέσεων ενώ παράλληλα δημιουργήθηκαν οι προϋποθέσεις για την έρευνα και ανάδειξη των απολιθωμάτων.

Η ανάγκη δημιουργίας ενός ενιαίου φορέα διαχείρισης του Απολιθωμένου δάσους ήταν κοινή διαπίστωση. Η σχετική διαδικασία προτάθηκε στο Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., το οποίο ανέλαβε εν τω μεταξύ την ευθύνη όλων των προστατευόμενων περιοχών, αλλά η σχετική ρευστότητα και οι μεταβολές στο θεσμικό πλαίσιο δεν επέτρεψαν μέχρι στιγμής την υλοποίηση του. Την υλοποίηση διαχειριστικών δράσεων ανέλαβε εξ ανάγκης και ελλείψει καταλληλότερου φορέα, το Μουσείο.

Κεντρική ιδέα του σχεδιασμού ήταν ότι το Μουσείο θα έπρεπε να ξεπεράσει τον παραδοσιακό τρόπο λειτουργίας ανάλογων οργανισμών στη χώρα μας και να αναλάβει ένα ευρύτερο ρόλο, αυτόν του ερευνητικού και αναπτυξιακού φορέα για την περιοχή του απολιθωμένου δάσους.

Η επιστημονική έρευνα αποτέλεσε το πρώτο σημαντικό άξονα δραστηριότητας του Μουσείου, καθώς μέχρι το 1997 δεν είχε πραγματοποιηθεί ανασκαφική έρευνα στην περιοχή του Απολιθωμένου δάσους. Προϋπόθεση για την πρόοδο της ερευνητικής προσπάθειας αποτέλεσε η δημιουργία θέσεων ερευνητικού προσωπικού και η προσέλκυσης κατάλληλου επιστημονικού δυναμικού. Η διεπιστημονική προσέγγιση στα ερευνητικά προγράμματα με την συμμετοχή όλων των απαραίτητων επιστημονικών ειδικοτήτων καθώς και η καλή γνώση της γεωλογικής δομής της περιοχής συνέβαλλε στην πρόοδο των ερευνητικών δραστηριοτήτων και στην γρήγορη εξαγωγή αποτελεσμάτων. Οι ερευνητικές εργασίες περιλαμβάνουν την λεπτομερή αναγνώριση, χαρτογράφηση και καταγραφή των ηφαιστειακών δομών και των απολιθωματοφόρων εμφανίσεων, την συστηματική ανασκαφική έρευνα, την προσεκτική και επίπονη αποκάλυψη των ευαίσθητων υπολειμμάτων της παλαιοχλωρίδας. Παράλληλα πραγματοποιείται η μελέτη των γεωλογικών διεργασιών που οδήγησαν στη δημιουργία του Απολιθωμένου Δάσους καθώς και η ερμηνεία του τρόπου και των συνθηκών απολίθωσης. Χρησιμοποιήθηκαν επίσης εξελιγμένες γεωφυσικές μέθοδοι για τον εντοπισμό θαμμένων απολιθωμένων κορμών. Περιλαμβάνουν ακόμη τη συλλογή, συστηματική μελέτη και προσδιορισμό των απολιθωμάτων καθώς και τον καθαρισμό, συντήρηση, συγκόλληση και αισθητική αποκατάσταση των απολιθωμάτων στο εργαστήριο. Οι ερευνητικές εργασίες δημιούργησαν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την ορθολογική διαχείριση του πιο σημαντικού γεωλογικού μνημείου της χώρας.

Τη δεύτερη βασική παράμετρο του σχεδιασμού αποτέλεσε η ανάδειξη και προστασία των ευρημάτων τόσο στους εκθεσιακούς χώρους όσο και στους υπαίθριους χώρους του Απολιθωμένου δάσους με τη δημιουργία επισκέψιμων πάρκων. Η επιστημονική έρευνα καθώς και η συλλογή, ταξινόμηση, συντήρηση των διάσπαρτων απολιθωμένων τμημάτων δημιουργήθηκαν οι προϋποθέσεις εκθεσιακής παρουσίασης των ευρημάτων στους μόνιμους εκθεσιακούς χώρους του Μουσείου. Αναζητήθηκε ένας νέος τρόπος οργάνωσης των δραστηριοτήτων του Μουσείου και μία σύγχρονη εκθεσιακή - μουσειακή αντίληψη που να το καθιστά ελκυστικό στον Έλληνα και τον ξένο επισκέπτη αλλά και τον ειδικό επιστήμονα, τον φοιτητή και τον μαθητή. Η ερμηνεία και η παρουσίαση των ευρημάτων και των άλλων στοιχείων της γεωλογικής και γεωμορφολογικής κληρονομιάς της περιοχής και η δημιουργία των απαραίτητων υποδομών, δημιούργησαν τις προϋποθέσεις για την προσέλκυση σημαντικού αριθμού επισκεπτών και την ανάπτυξη του Γεωτουρισμού. Η δημοσιοποίησή των ερευνητικών αποτελεσμάτων, η επιστημονική τους διακίνηση και η απόδοσή τους στο κοινωνικό σύνολο συνέβαλε σημαντικά στην προβολή του μνημείου και στην προσέλκυση ειδικών κατηγοριών επισκεπτών.  Για το σκοπό αυτό το Μουσείο διοργανώνει κάθε χρόνο σημαντικές επιστημονικές εκδηλώσεις και συμμετέχει συστηματικά σε διεθνή και ελληνικά επιστημονικά συνέδρια που διοργανώνουν άλλοι επιστημονικοί φορείς. Παράλληλα διοργανώνει περιοδικές εκθέσεις με θέμα το Απολιθωμένο Δάσος σε πολλές πόλεις της Ελλάδας αλλά και στο εξωτερικό ενώ έχει προχωρήσει στην έκδοση σειράς επιστημονικών εκδόσεων, βιβλίων, οδηγών και φυλλαδίων με στόχο την πληροφόρηση τόσο της επιστημονικής κοινότητας όσο και κυρίως του ευρύτερού κοινού για την αξία και την μοναδικότητα του μνημείου.

Μια τρίτη βασική παράμετρο του σχεδιασμού αποτελούν οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες οι οποίες απευθύνονται σε μαθητές και φοιτητές κάθε ηλικίας. Η εκπαιδευτική αξία του μνημείου είναι ιδιαίτερα μεγάλη καθώς μας επιτρέπει να γνωρίσουμε τα παλαιοοικοσυστήματα και τις κλιματικές συνθήκες του παρελθόντος και να μελετήσουμε το σύνολο των γεωδυναμικών φαινομένων που διαμόρφωσαν το σημερινό Αιγαίο. Ταυτόχρονα βοηθάει στο να προβληματισθούμε για την συνεχή μεταβολή και εξέλιξη του πλανήτη, να συνειδητοποιήσουμε τους ρυθμούς των φυσικών διεργασιών και για την ανάγκη ολιστικής προσέγγισης της προστασίας της φύσης. Ιδιαίτερα μάλιστα το Μουσείο καθώς βρίσκεται σε μια ακριτική περιοχή όπου δεν υπάρχουν άλλες εξωσχολικές παιδαγωγικές δυνατότητες, καλείται να προβάλει και να υπηρετήσει τον παιδαγωγικό του ρόλο.

Μια τέταρτη βασική παράμετρος του σχεδιασμού που μπορεί να χαρακτηρισθεί ως ιδιαίτερα φιλόδοξη αποτελεί η συμβολή του σχεδίου διαχείρισης του Απολιθωμένου δάσους στην οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη της περιοχής. Μέσα από ποικίλες δραστηριότητες, που έχουν μόνο ως αφετηρία το θεματικό αντικείμενο του Μουσείου και εξαπλώνονται σε όλες τις μορφές πολιτιστικής δημιουργίας και οι οποίες μπορούν να φιλοξενηθούν στους χώρους του, αποδίδεται το Μουσείο με ουσιαστικό τρόπο στην κοινωνία ως ουσιαστικός μοχλός πολιτιστικής ανάπτυξης. Παράλληλα μέσα από την υλοποίηση αναπτυξιακών προγραμμάτων συμβάλει στην προβολή των τοπικών προϊόντων και της τοπικής πολιτιστικής και παραγωγικής ταυτότητας της περιοχής.

Τέλος ένας ακόμη σημαντικός άξονας στο σχεδιασμό αποτελεί η συνεργασία με αντίστοιχους φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό, με στόχο την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, πρωτοποριακών τεχνικών  και πρακτικών με στόχο την ορθολογική διαχείριση, προστασία, ανάδειξη και προβολή της γεωλογικής φυσικής κληρονομιάς και την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού.

αρχή σελίδας αρχή σελίδας


Spacer